BeetaLyrika

BEETA – KIRASA

http://youtu.be/5oOnXth4_us?list=UUAhlu0XuDjabF7sNdyGmkTQ

BEETA facebooke: https://www.facebook.com/beisbololazd…
JAD REC facebooke: https://www.facebook.com/jadrecords

Atleisk dieve, tave atleidžiu,
bet neapleidžiu, neįskaitai mano raidžių,
jei skelbi, lai būna karas,
tu apačioj, aš lyg lašiša kylų kriokliu niagaros,
čiuju negeras, rytais iš burnos pirigaras,
aš piligrimas,
už mane velnias prie rojaus vartų, tarias, deras,
derinys naujas, keičias taros – –
mergos pasidaro kaip lara kroft geros – –
transinės būsenos kaip kirasa husarams…
be atgimimo mirdamas paminu dėsnius samsaros,
bazaras sociume reikalingas kaip dirižablį dujos,
oro balione karštas garas,
pasaulį pažįstam aklai kaip kūrmiai arais,
plytelių matuodami grindinį bateliais zaros,
apmusėjusios marazmo salos,
bemiegės kelios savaitės ir trejos paros,
kai stebi dangų aš mėnulio avataras,
aš elektros kėdė, 18 amžiaus maras,
prie kapinių tyvuliuoju tarsi marios,
įkalinęs save kūrybos sąremiuos,
įkvėpimo semiuos siauruos mūzų sąsiauriuos,
kas man daros, numetu sparnus aš ne ikaras,
gimti nesitaręs savo būtį vairuoju samanės įkalęs lyg terepas ikarus,
aplink visi įtarūs daros
lyg skruzdėlynai patvoriuos nepatvarūs
o aš tiktai mėsos skafandre nuskendęs
savo dvasios supistas naras
žmonės iškamšos gyvenimo muziejuj,
mediniai tarsi leninas mauzoliejuj
ištaškęs paskutinį šventąjį aliejų
tavo dvasioj šarvoju šimtą vėjų

stojus pilnačiai užlieja sąmonę vandenys,
pasimeta grindynys, kaip kopėjai anduose,
mintys badosi, vaduojasi nuo bado, bando
pasąmonė gimdyt mintis odinį diržą įsikandus,
dantis išsigalandus doroja šarhanus ir kunfu pandas,
akies gilybę puošia vienatvės randas,
manyje tik pelių išgraužtos landos, jose suanglėjusios belangės,
niekas neaplankęs, tik aš pasenęs savo laiką aplenkęs,
pažėk į tvenkinį, krapnoja, pažėk į dangų tvano debesys tvenkias,
atjos ne raiteliai, atvažiuos apokaliptinis tankas,
anupusybės evoliucijoj, didėja tankis,
stenkis pamestas galūnes rankiotis,
buty buities gremėzdais trankotės,
instinktų krantuos kaip bandos lankotės,
kaip bondas išmontuoju užnuodytus antgalius,
aplink tik angelų anglys, skamba kanklės liūdesio,
dega skankas velnio many prabudusio,
po kojom raitos kasdienybės gleivės tarsi angys,
kuo daugiau suprantu, tuo labiau dvasia pabrangus,
aš tik košmaras ant tavo sapnų palangės,
akiduobės tik šaudymo angos, aš be lemputės švyturys,
vartos valtys, per didelės bangos – –
jei neši kryžių, jis tave iškels,
bet tik tada, kai prie jo bus prikaltos abidvi tavo rankos.

Susiję

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Domina?

Close
Close