NaujienosRenginiai

Repo "Dainų Šventė" su Lilu ir Innomine ORCHESTRA SHOW

Lilas ir Innomine ORCHESTRA SHOW
Lilas ir Innomine ORCHESTRA SHOW

Gausus būrys MC bei išskirtinai didelis Lilo ir Innomine pasirodymas laukia mūsų jau šį penktadienį Liepos 4! Tai bus geriau ir už “Dainų Šventę”, tai bus geriau ir už Futbolo čempionatą, kuris bus rodomas gretimais, todėl tarp festivalių užsuksime į Lofto Opus Terasą ir tikrai poilsio ten neieškosime.

Di­džiau­sias Li­lo ir In­no­mi­ne kon­cer­tas įgavo „Or­ches­tra Show“ pavadinimą, nes su iš­plės­ta gru­pe ja­me pa­si­ro­dys net pen­kio­li­ka mu­zi­kan­tų. „Pap­ras­tai gro­ja­me su še­šiais mu­zi­kan­tais, da­bar pri­si­dė­jo de­vy­ni įvai­rūs sty­gi­niai ins­tru­men­tai, ne­di­de­lis pen­kių at­li­kė­jų cho­ras. Mū­sų hip­ho­pas ne­stan­dar­ti­nis”, – apie penktadienio pasirodymą sakė Li­las, kurio laukia tikrai nemenkas iššūkis atlaikyti pu­san­tros va­lan­dos gyvo garso programą.

Idė­jos su­ma­ny­to­jas In­no­mi­ne taip pat tei­gė, kad jų įra­šai ir or­kes­tri­nis pa­si­ro­dy­mas daug ne­sis­kirs. „Ma­nau, tai su­tei­kia spal­vų vi­sai pa­si­ro­dy­mo at­mos­fe­rai ir sti­lius įgau­na mu­zi­ka­lu­mo. Vi­sa­da sten­giuo­si įro­dy­ti, kad re­po ins­tru­men­ti­nė ver­si­ja ne­pri­va­lo bū­ti mo­no­to­niš­ka. Tai liu­di­ja ir ins­tru­men­tų gau­sa, aran­žuo­čių bei kū­ri­nių struk­tū­ros plė­to­tė“, – sakė Innomine.

Kaip rašoma renginio evente (ČIA): Daug. Vasara. Faina. Terasa. Nerealiai.

Vakarą papildys ir išjudins gausus būrys puikiai pažįstamų svečių:
SLA
Karpiz & ReWritable (Tie Geresni)
Domas
Alice Way
Jad Rec
Ironvytas Pro
Shaman (Live Band)
DJ Alko
Lithuania Beatbox Family

Menu Fabrikas Loftas
Menu Fabrikas Loftas
Žymos

Susiję

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Close